Våre Kurs

Kulturminnerett leverer kvalitetskurs.

Kurs

Se gjennom kursene Kulturminnerett leverer:

Kulturminnevern juss:

Kulturminnevern juss i kommunene.

Opplæring i lover og regler i forbindelse med kulturminnevern. Kurset er et to-dagskurs, og går svært praktisk igjennom de sentrale regler etter pbl. og kulturminneloven som er relevant. Det gis praktiske saksbehandlingsoppgaver og kursdeltagerne kan ta med egne saker som kan drøftes og løses. Kurs hver vår eller etter bestilling.

Påmelding

Meld deg på kurset her:

 Rettsregler for fredete bygninger

Rettsreglene rundt fredete bygninger etter kulturminneloven.

Kurset tar for seg de særlige regler som gjelder ved fredete byggverk etter kulturminneloven og dispensasjonspraksis.

Påmelding

Meld deg på kurset her:

Utvikling av bygninger

Utvikling av bygninger under vern etter plan- og bygningsloven.

Kurset er praktisk rettet, og fokuserer på de rettslige forhold knyttet til vern ved utvikling av eiendom og det handlingsrom man etter praksis får 2 timerskurs. Fysisk eller på nett.

Påmelding

Meld deg på kurset her:

Tilskudd til kulturminner.

Tilskudd til kulturminner.

Det finnes en rekke søkbare offentlig tilskudd til kulturminner. Kurset går igjennom hvilke som finnes, hvilken status bygg bør ha for å komme i tilskuddsposisjon og sentrale vurderingskriterier.

Påmelding

Meld deg på kurset her:

Metallsøk etter kulturminner

Metallsøk etter kulturminner.

Kurset gjennomgår de særlige regler som gjelder ved mettallsøk etter eldre kulturminner. Praktisk fokus. Totimerskurs. Fysisk eller på nett.

Påmelding

Meld deg på kurset her:

Kulturmiljøfredninger

Kulturmiljøfredninger

Kurset tar for seg de særlige regler som gjelder i områder underlagt kulturmiljøfredning etter kulturminneloven § 20. Både dispensasjonspraksis, vedlikeholdskrav, ulovlighetsoppfølging og rettslige interaksjonen med gjeldene kommune- eller reguleringsplan vil gjennomgås. Kurset passer eiere, kommuner og fylkeskommunene som forvalter slike områder. To-timerskurs. Fysisk eller på nett.

Påmelding

Meld deg på kurset her:

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 ved tiltak på vernede kulturminner

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 ved tiltak på vernede kulturminner.

Gjennom kommune og reguleringsplaner kan det gis en rekke rådighetsbegrensende retningslinjer og bestemmelser. I tillegg er kan byggverk være anmerket på kulturminneplaner eller registrert i SEFRAK. Kurset tar for seg vesentlige vurderingskriterier ved tiltak som krever dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2. To-timerskurs. Kurset passer kommuner. Fysisk eller på nett.

Påmelding

Meld deg på kurset her:

Automatisk fredete kulturminner i arbeid med kommune og reguleringsplan

Automatisk fredete kulturminner i arbeid med kommune og reguleringsplaner

Kurset tar for seg de prosessen og de rettslige sidene ved behandling av automatiske fredete kulturminner i planprosessen. Flere av de mest sentrale temaene vil bli behandlet, herunder undersøkelsesplikten, arkeologisk utgraving, innsigelse, hensynssoner og bestemmelser til planer, utilbørlig skjemming m.v. Kurset passer utviklere, kommuner og fylkeskommunene. To-timerskurs. Fysisk eller på nett.

Påmelding

Meld deg på kurset her:

Reglene for energikrav i fredete bygg

Reglene for energikravene i fredete bygg

For historiske bygg gis det unntak for enkelte energikrav. Men hvor langt rekker unntakene? Kurset er et ett times kurs, særlig beregnet for kommuner og andre offentlige organer som kommer i kontakt med saksfeltet. Kurset vil også ta opp hva vi kan forvente fremover og nye direktiver fra EU. Fysisk eller på nett.

Påmelding

Meld deg på kurset her:

Ofte Stilte Spørsmål

Ulike kurs har ulik vanskelighetsgrad. Så lenge du stiller med god innsats er alle kursene overkommelige, vi hjelper deg hele veien.

Kursene tar 1-3 dager.

Ja, du kan velge om kurse skal være fysisk eller på nettet gjennom teams/Zoom.

Ja, etter kurset blir det utgitt et kursbevis som tydeliggjør at du har tatt kurset.

Kontakt Oss

Ta kontakt så svarer vi deg så fort vi kan. 

Du kan skrive på melding i kontaktskjemaet dersom det er noe spesielt du lurer på.

Email

post@kulturminnerett.no

Telefonnummer

958 18 416

Adresse

Kjøpmannsgata 52, 7010 Trondheim

Organisasjonsnummer

925 151 408

Contact Us
Fornavn
Etternavn