Om oss

Om Kulturminnerett

Om Kulturminnerett

Michael Høiskar Kahn er førsteamanuensis i kulturminnerett ved NTNU og har i mange år jobbet som advokat med kulturminnerettslige emner i Wedø Kahn Advokatfirma AS. Han har tidligere jobbet som jurist hos Riksantikvaren og skrevet en rekke fagbøker. Bla.a. Universitetsforlags lovkommentar til kulturminneloven og Fagbokforlagets lærebok i kulturminnerett, som anvendes som pensum på NTNU på bachelor og master utdanning i flere fag, bla.a. arkeologi, kulturminneforvaltning, arkitekt, planleggingsfag og i etterutdanningskurs for offentlige og private bedrifter.

Høiskar Kahn har deltatt på en rekke utredninger, bl.a. om EU’s energikrav for historiske bygninger.

Høiskar Kahn anses som en av de fremste eksperter på rettsreglene knyttet til kulturminner i Norge.

Vår erfaring

Michael Høiskar Kahn, en anerkjent person innen kulturminneretten rundt eldre bygg og fredete bygg, etter mange års erfaring. Karrieren sprer seg over akademia og juridisk praksis, med riktig ekspertise for å håndtere juridiske problemstillinger om kulturarven. Utgivelsene under viser erfaringen, som læres til et fåtall studenter som studerer i ulike disipliner, inkludert arkeologi, kulturforvaltning, arkitektur og byplanlegging. I tillegg har Kahn deltatt i forskjellige undersøkelser, spesielt de som gjelder EUs energikrav til historiske bygninger. Kahns innsikt er bredt og en av Norges fremste eksperter på kulturminnerett, som fortsetter å danne diskurs og politikk på dette kritiske feltet.

Samarbeidspartnere

Vi har en rekke samarbeidspartene, både arkitekt, planleggere, konsekvensutredere, planjuss og tradisjonshåndverkere. Alle i nettverket innehar særskilt kompetanse og regnes for å være av de fremste innenfor sine fagfelt.

Utgivelser

Lærebok til kulturminnerett

Kulturminnerett er læren om bruk av rettslige virkemidler i kulturminnevernet. Bruk av disse virkemidlene utløser en rekke plikter og rettigheter, både for private aktører og for offentlige organ. Lærebok i kulturminnerett er en gjennomgang av hvilke rettslige virkemidler som kan tas i bruk, og hvilken rettslig virkning dette har for kulturmiljøet og involverte parter. Det er særlig lagt vekt på å gi leseren en praktisk vinkling. Fagbokforlaget, (2023) Høiskar Kahn, Michael

Lovkommentar til kulturminneloven

Kulturminnelovens lovkommentar, med omfattende retts- og forvaltningspraksis, Universitetsforlaget 2023 (oppdatert i 2024) Høiskar Kahn, Michael

Førsteamanuensis i kulturminnerett

Michael Høiskar Kahn er førsteamanuensis på NTNU i kulturminnerett på Institutt for historiske og klassiske studier

Kontakt Oss

Ta kontakt så svarer vi deg så fort vi kan. 

Du kan skrive på melding-feltet i kontaktskjemaet dersom det er noe spesielt du ønsker eller lurer på.

Email

post@kulturminnerett.no

Telefonnummer

+47 958 18 416

Adresse

Kjøpmannsgata 52, 7010 Trondheim

Organisasjonsnummer

925 151 408

Contact Us
Fornavn
Etternavn