Det sektorovergripende ansvaret for kulturminner.

Når en kommune fastsetter en reguleringsplan, eller når et miljødirektoratet vurderer et inngrep i naturen, kan de beslutninger de tar for sitt saksområde, også få betydning for kulturminner. 1.1 Kulturminneloven § 1 tredje ledd Men etter kulturminneloven § 1 tredje ledd skal det legges vekt på kulturminnelovens formålsparagraf når det fattes vedtak etter andre lover. Dette kalles […]

Det sektorovergripende ansvaret for kulturminner. Read More »