Forvaltning

Det sektorovergripende ansvaret for kulturminner.

Når en kommune fastsetter en reguleringsplan, eller når et miljødirektoratet vurderer et inngrep i naturen, kan de beslutninger de tar for sitt saksområde, også få betydning for kulturminner. 1.1 Kulturminneloven § 1 tredje ledd Men etter kulturminneloven § 1 tredje ledd skal det legges vekt på kulturminnelovens formålsparagraf når det fattes vedtak etter andre lover. Dette kalles […]

Det sektorovergripende ansvaret for kulturminner. Read More »

Samiske kulturminner

Alle samiske kulturminner eldre enn 31. desember 1917 er automatisk fredet etter kulturminneloven. Hva er samiske kulturminnerett? Samiske automatiske fredete kulturminner hadde før 2018 en dynamisk og flytende grense på eldre enn 100 år. Var de eldre enn 100 år ble de automatisk fredet. Bakgrunnen for den opprinnelige hundreårsgrensa var blant annet forklart med mangelen

Samiske kulturminner Read More »