Inn- og utførsel av kulturminner.

Etter kulturminneloven er det forbudt å ta et fredet kulturminne fra Norge med seg til utlandet på permanent basis, uavhengig av hvem som er eier. Utførselforbudet kan spores tilbake til den aller første kulturminneloven fra 1905, hvor et viktig poeng den gang var å hindre atarkeologiske kulturminner forvant ut av landet. Grunnen til at dette […]

Inn- og utførsel av kulturminner. Read More »