Kulturminner

Hvem har ansvar for å beskytte kulturminnene?

Å beskytte kulturminner er formelt sett en offentlig interesse, selv om de aller fleste kulturminner er i privat eie. Offentlig interesse er i denne sammenhengen kun et annet ord for fellesinteresse. Det er oss alle borgerne i fellesskap som lider når et kulturminne forsvinner, og når vår felles historie går tapt. At det er tale […]

Hvem har ansvar for å beskytte kulturminnene? Read More »