Samiske kulturminner

Alle samiske kulturminner eldre enn 31. desember 1917 er automatisk fredet etter kulturminneloven. Hva er samiske kulturminnerett? Samiske automatiske fredete kulturminner hadde før 2018 en dynamisk og flytende grense på eldre enn 100 år. Var de eldre enn 100 år ble de automatisk fredet. Bakgrunnen for den opprinnelige hundreårsgrensa var blant annet forklart med mangelen […]

Samiske kulturminner Read More »