Hvem har ansvar for å beskytte kulturminnene?

Å beskytte kulturminner er formelt sett en offentlig interesse, selv om de aller fleste kulturminner er i privat eie. Offentlig interesse er i denne sammenhengen kun et annet ord for fellesinteresse. Det er oss alle borgerne i fellesskap som lider når et kulturminne forsvinner, og når vår felles historie går tapt. At det er tale om en felleskapsinteresse, innebærer imidlertid ikke at det er kun et offentlig ansvar å ta vare på kulturminner. Eiere av kulturminner har et selvstendig ansvar for å ivareta kulturminner i deres eie og hindre skade. Brudd på dette ansvar kan føre til sanksjoner. Det offentlige bidrar med veiledning, formidling og har ulike økonomiske støtteordninger etter nærmere vilkår. Det sentrale i
det offentliges ansvar er likevel den rolle de har som reguleringsmyndighet. Gjennom kulturminneloven og til dels også plan- og bygningsloven kan den ellers frie eiendomsretten begrenses hva angår eiers råderett over kulturminnene, eller det kan gis tillatelser til noe som ellers
er forbudt. Hensikten med disse reguleringene, som enten følger direkte av lov eller etter vedtak med hjemmel i lov, er å begrense tap av kulturminner. Det kan være å gi en tillatelse til tiltak i et automatisk fredete kulturminner, eller gjennom fredningsbestemmelser begrenser endring av et fredet byggverk eller gi et vedlikeholdspålegg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *